Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Vera’s Visuals/Vera Korpilaakso
Y-tunnus 2951751-3
Ulvajankatu 11-13
37600 Valkeakoski
vera(at)verasvisuals.fi

Henkilötietojen tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon.
Tilausten käsittelyyn ja arkistointiin.
Tietoja voidaan myös käyttää toiminnan kehittämiseen.

Rekisteröityihin liittyviä tietoja

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan syöttämät tiedot
Käyttäjätunnus
Yrityksen nimi ja käyttäjätunnus
Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi
Yrityksen y-tunnus (jos on yritysasiakas)
Tilauksen tiedot
Laskutusosoite
Toimitusosoite
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite

Tilauksen yhteydessä saadaan rekisterin asiakkuustiedot. 

Tilaaminen on mahdollista myös ilman asiakastilin luomista ja tällöin asiakkaalta kysytään tilaamista varten tarpeelliset tiedot.

Tietojen luovutus

Asiakkaan tietoja luovutetaan ainoastaan kuljetusliikkeeille, jotta paketti saadaan kuljetettua perille.

Vera’s Visuals ei käytä asiakkaan tietoja markkinointiin.

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden kautta, joko asiakkaan tai viranomaisen pyynnöstä.
Rekisterinpitäjä voi oikaista asiakkaan tietoja mikäli se on tarpeellista tilauksen kannalta.

Rekisterin suojaus

Tiedot ovat suojassa asiattomalta pääsyltä sekä tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu käytössä olevilla suojausmenetelmillä.  

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa rekisteristä, saada kopio tiedoista sekä vaatia henkilötietoja poistettavaksi. 

Asiakkaan tietoja käytetään luottamuksellisesti. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja kirjanpitolain mukaisesti.


Vera’s Visuals varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti